THÔNG BÁO

Friday, November 25, 2016

NGƯỜI LƯU VONG (Lê Nguyễn/Nguyễn Công Lượng)NGƯỜI LƯU VONG

Ta người tị nạn lưu vong,
Vì chưng “tổ quốc” đi đoong năm mèo.
Con thuyền trôi dạt không neo,
Trời Tây phương đứng nhìn theo đoạn trường.
Thế giới nầy thật nhiễu nhương,
Nghìn thương phủ kín con đường đi qua.
Mắt khô lệ sao mắt nhòa,
Nhớ về cố quốc qua tà áo bay.
Người ơi trên đường chia tay,
Người trông kẻ đợi ngày mai ta về.
Ta đây vẫn giữ câu thề,
Nghe trong mộng mị ê chề tấm thân.
Trách trời xa lẫn đất gần,
Trách người rồi lại tần ngần trách ta.
Hiện nay nơi chốn phồn hoa,
Mấy ai còn nhớ khúc ca “Hậu Đình”.
Những lời nguyện ước định ninh,
Người trao kẻ giữ chúng mình nói chơi.
Đường về cố quốc mù khơi,
Trăm năm theo bóng mây trôi mơ màng.
Lê Nguyễn/Nguyễn Công Lượng

No comments: