THÔNG BÁO

Friday, November 18, 2016

CÁO PHÓ: BÀ PHAN ÁI TRÂN QUA ĐỜI

TIN BUỒN
BÀ PHAN ÁI TRÂN QUA ĐỜI

Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn Bà Phan Ái Trân, phu nhân của Ông Sử Duy Tồn, cựu nhân viên Ban Chấp Hành  Hội Đồng Hương Hoa Kiều Tuy Hòa, đã từ trần ngày 16 tháng 11 năm 2016 tại Citrus Valley Home Health West Covina,

HƯỞNG THỌ 68 TUỔI

Toàn thể ban chấp hành của Hội Ái Hữu Đức-Trí Tuy-Hòa,
cùng đồng hương Tuy Hòa và cựu học sinh Đức-Trí,
xin chân thành chia buồn với gia đình của Ông Sử Duy Tồn và gia đình. Xin khởi tâm chân thành cầu nguyện cho hương linh của bà sớm được tiêu diêu nơi miền tịnh độ.

Dưới đây là ngày giờ,  nơi thăm viếng và chôn cất:
UNIVERSAL CHUNG WAH FUNERAL,
225 N Garfield Ave, Alhambra, CA 91801, (626) 281-7887.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
  Thứ Tư Ngày 23 tháng 11 năm 2016:
· 9:00 AM-10:30 AM: Lễ Thành Phục,
· 10:30 AM-01:00 PM: Viếng thăm,
· 01:00 PM-01:45 PM: Tụng Kinh, Cầu siêu,
· 02:00 PM:  Di quan đến nơi hỏa táng.

BAN CHẤP HÀNH HỘI ÁI HỮU ĐỨC TRÍ TUY HÒA
會長:彭美嬌
監事長:韓國平
全體委員
敬輓No comments: