Friday, January 20, 2017

ĐÀ NÔNG (Hoài Võ)

Kính thưa thầy cô & các anh chị,
Vừa đọc xong bài thơ “Đà Nông” của anh Hoài Võ,  và khi nhìn anh để dưới bài thơ “Chiều ngồi nhớ Phú yên”, Thukỳ nghe tên bến Đà Nông lạ quá, không biết chắc là ở đâu nên hỏi, và anh cho biết là qua khỏi cầu Ông Chừ, rẽ bên phải chạy ra phía sông sẽ gặp bến Đà Nông.  Thành thật cám ơn anh, và Thukỳ cũng xin ghi ra để cho những ai chưa biết bến đò này.

Bài thơ anh man mác buồn, tiếc nhớ cảnh cũ và người xưa giờ cũng không còn, bây giờ chúng ta cũng vậy,  nếu có ngày nào quay gót thăm lại bất cứ một nơi xưa cũ nào, chắc chắn rất nhiều thay đổi, có còn chăng trong ký ức thật êm đềm…

Xin trân trọng giới thiệu bài thơ anh Hoài Võ


Thukỳ.
No comments: