Monday, January 23, 2017

RIP: NGUYỄN CÔNG CHÍNH

Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,

Lại thêm một đồng hương và đồng môn của chúng ta là:

Anh NGUYỄN CÔNG CHÍNH,
Đã từ giã thầy cô và bạn bè ra đi vĩnh viễn vào ngày 11 tháng 1 năm 2017 tại Sacramento, California, USA.
Hưởng thọ  68 TUỔI
Xin chia buồn cùng anh Nguyễn Văn Chân, chị Nguyễn Thị Kim Duyên, và tang quyến.
Cầu xin hương linh của anh Nguyễn Công Chính sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


No comments: