Friday, January 6, 2017

VỀ THĂM NÚI NHẠN (Lê Nguyễn)


VỀ THĂM NÚI NHẠN

Về thăm Núi Nhạn mộng mơ
Đọc trang lưu bút ngâm thơ trử tình
Hữu tình nhìn má em xinh
Vần thơ lục bát làm mình ngẩn ngơ
Gởi về Núi Nhạn bài thơ
“Chim Về Núi Nhạn” từng giờ đổi thay
Bạn bè từ khắp đông tây
Trong ngoài hội ngộ ngất ngây tâm hồn
Nghe như tiếng nhạc dập dồn
Lời ca tiếng hát nâng hồn thơ quê
Người ơi xin ở đừng về
Nghe ta lập lại lời thề năm xưa
Tiếng ngâm ngọt như nước dừa
Sông Cầu xao xuyến, giao thừa đón xuân
Nguyễn Huệ cao đẹp vô ngần
Thầy xưa, bạn cũ nghĩa ân vẹn toàn

Lê Nguyễn
(Xuân 2017)

         


 


VỀ THĂM NÚI NHẠN

Về thăm Núi Nhạn mộng mơ
Đọc trang lưu bút ngâm thơ trử tình
Hữu tình nhìn má em xinh
Vần thơ lục bát làm mình ngẩn ngơ
Gởi về Núi Nhạn bài thơ
“Chim Về Núi Nhạn” từng giờ đổi thay
Bạn bè từ khắp đông tây
Trong ngoài hội ngộ ngất ngây tâm hồn
Nghe như tiếng nhạc dập dồn
Lời ca tiếng hát nâng hồn thơ quê
Người ơi xin ở đừng về
Nghe ta lập lại lời thề năm xưa
Tiếng ngâm ngọt như nước dừa
Sông Cầu xao xuyến, giao thừa đón xuân
Nguyễn Huệ cao đẹp vô ngần
Thầy xưa, bạn cũ nghĩa ân vẹn toàn

Lê Nguyễn

(Xuân 2017)

No comments: