Friday, January 27, 2017

XUÂN ĐẤT KHÁCH (Trần Trung Đạo)


XUÂN ĐẤT KHÁCH

Ai có về bên kia đất nước
Thở dùm tôi hơi ấm quê hương
Tôi, con én lạc mùa xuân trước
Vẫn khóc âm thầm nơi viễn phương
      Vẫn đếm xuân về trên đất khách
      Nghe buồn nhỏ giọt xuống vai tôi
      Ðèn ai thắp sáng bên kia phố
      Nhớ quá, chao ôi, tiếng mẹ cười
Bếp lửa than hồng sao chẳng ấm
Tôi thèm một chiếc bánh chưng xanh
Thèm nghe ai nói lời tha thiết
Một lời chúc tụng bước sang năm
      Ai có về bên kia đất nước
      Chở dùm tôi nỗi nhớ qua sông
      Hỡi em, cô gái mùa xuân trước
      Còn đứng hong khô áo lụa hồng
Lòng tôi cũng bạc theo màu áo
Chiếc pháo giao thừa đã tả tơi
Chén rượu mừng xuân tôi chẳng uống
Chỉ uống đêm nay những ngậm ngùi.


Trần Trung Đạo


No comments: