Wednesday, March 23, 2016

ĐẠI HỘI 6: DANH SÁCH DU NGOẠN
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI Đà ĐÓNG TIỀN DU NGOẠN
(CHÚA NHẬT 16 THÁNG 10 NĂM 2016)Số TT
Họ và Tên
Số Người
Ghi ch

01
Banh Bonnie
Kathy
02
Banh Đức
Kathy
03
Banh Janet
Kathy
04
Bành Kathy
Nhóm Kathy
05
Banh Mỹ An
Kathy
06
BS. Trương Phong (2)
2
07
Bùi Hiền
08
Bùi Hiệp
2
09
Châu David
Tanya
10
Đạm Lê
2
11
Đăng Lâm + Kathy
2
12
Đặng Michael (Bảo)
2
13
Đăng Robert
14
Đặng thị Nga
Hiền
15
Đặng thị Xuân Mai
Hiền
16
Đặng Thuận
17
Đặng Trương Thọ
18
Diệp Mỹ Nga
19
Đỗ Kỳ (Keith) Quang
4
20
Đỗ Thị Kim Quy **
2
21
Dương Tích
22
Hàn Ái Liên
23
Hàn Carol
24
Hàn Catherine
25
Hàng Betty (Đào)
26
Hàng Limmy + Kim Tôn Hàng
2
27
Hàng Mộng Phương
28
Hàng Phan Dung
29
Hàng Tài Nguyên
30
Hàng Thiếu Vân
31
Hàng Trần Cindy
32
Hàng Tuyết Hương
33
Hồ Thủy
34
Hoàng Ngọc Tuyết
35
Hồng Tố Tuyết
36
Húng + Hồng 
2
37
Huỳng Ngọc Sơn
Tuyết Hương
38
Huỳnh My Yung
Tanya
39
Huỳnh Thanh
40
Huỳnh Thế Minh
Tanya
41
Huỳnh Thu
42
Huỳnh Thư
43
La Wayne
Kathy
44
Lâm Hung Phui
Tanya
45
Lam Judy
Kathy
46
Lam Ken
47
Lang Vân Lan
48
Lê Chí Hân
49
Lê Chí Hiếu
50
Lê Công Văn
2
51
Le Henry
Kathy
52
Lê Huy/Nguyễn Trung
2
53
Lê Kim Anh
54
Lê Mỹ Dung
55
Le Richard
Kathy
56
Lê Thị Hạnh
57
Lê Thị Kiểm
58
Lê Thị Mỹ Á
59
Lê Thị Thanh Tâm
60
Lê Thị Thảo
61
Lê Tiền Tuyến
62
Lê Văn Thọ
BTC
63
Lee Annie
Kathy
64
Loc Carol
Kathy
65
Loc Tony
Kathy
66
Lữ Liệt An
11
67
Lương Judy Tuyết
68
Lương Sỹ + Lan
2
69
Lương Tom
70
Lưu Hanna (Hạnh)
71
Lưu Ngọc Lâm
72
Lý Bá Hiển
2
Thukỳ
73
Mai Thị Cẩm
74
Mai Thị Hòa
75
Nghiêm Thị Nhàn
76
Ngô Liên Teddy
77
Ngô Mỹ Châu
78
Ngô Mỹ Nga (Tấn Hồng)
2
79
Ngô Nancy
80
Ngô Nick
81
Ngô Phấn
2
82
Ngô Thanh Hùng
83
Ngô Vĩnh Ái
2
***
84
Nguyễn Bức
85
Nguyễn Cần + Lisa
2
86
Nguyễn Chí
87
Nguyễn Chiến
Kathy
88
Nguyễn Chính
89
Nguyễn Đến + Ngô Tâm
2
90
Nguyễn Hoa, Trần Nghĩa
2
91
Nguyễn Hoàng Mỹ
92
Nguyễn Hồng Hội
93
Nguyễn Hữu Sơn
94
Nguyễn Hữu Thống
95
Nguyễn Kim Duyên
96
Nguyễn Kim Nga
97
Nguyễn Lệ Dzung
98
Nguyễn Lina
99
Nguyễn Lisa
100
Nguyễn Long
101
Nguyễn Nancy + Nguyễn Cúc
2
102
Nguyễn Ngọc Bình
103
Nguyễn Sĩ
104
Nguyễn Tâm
105
Nguyễn Thanh Nga
106
Nguyễn Thị Để + Bảo
2
107
Nguyễn Thị Trúc
108
Nguyễn Thiên
109
Nguyễn Thu Vân
110
Nguyen Toan
4
***
111
Nguyễn Trang
112
Nguyễn Trung Trực
113
Nguyễn Văn
114
Nguyễn Văn Bá + Thanh Tâm
2
115
Nguyễn Văn Bửu + Liên
2
116
Nguyễn Xuân Thanh (Hoa SJ)
2
117
O’Neil  Dung
118
Ontran Tien
119
Phạm bách hợp
2
Nhận tiền H
120
Phạm Henry
2
BTC
121
Phạm Hồng An
122
Phạm Hương Ngọc
123
Phạm Ngọc Hòa
124
Phạm Triệu/Ng Thanh/Trịnh Tâm
3
Chưa đóng ***
125
Phạm Xuân Thanh
Anh Hiền
126
Phan Mỹ Lan
127
Phan Thị Xoa
128
Phan Trọng
129
Phùng Ái Di
130
Phùng Mỹ Lệ
Hiền
131
Quang Thị Ngộ
132
 Quỳnh Bùi
133
Quỳnh Cho
134
Quỳnh July
135
Sử Sonny
136
Sử Tuấn
2
137
Trần Châu (TX)
138
Trần Đại
139
Trần Hòa+Myle
2
140
Trần Hùng +Bích Đào
2
141
Trần Kim Liên
142
Trần Liên
143
Trần Martin (Trọng)
144
Trần Phú
145
Trần Trí (Houston)
4
146
Trần Trúc Trang
147
Trần Tú Nga
148
Trương Hân
149
Trương Phương Vân
150
Trương Tây
Group Tanya
151
Trương Thanh Lý
152
Trương Thị Cúc
153
Truong Thuky/ Sang
2
BTC
154
Truong Tina (Mỹ Tin)
155
Truong Tran Chan Nho
Tanya
156
Tu Minh
Kathy
157
Van Natalie
Kathy
158
Võ Jimmy Thanh
159
Vo Kenny (khang)
2
***
160
Võ Minh Vinh/Hiền/Thoa/lành/kiệt
6
161
Võ Sanh Chân + Thang Nghệ Luân
2
162
Võ Sơn
2
163
Võ Thái Sắc/ Mai Phương
2
BTC
164
Võ thị Thu Phương
165
Võ Thủy
2
166
Võ Văn Om
167
Vũ Trần+ Đoàn Huệ
2
168
Vương Huê (Quảng Hòa Đường)
169
Vương Lan
 


No comments: