Monday, March 28, 2016

VĨNH BIỆT THẦY PHAN VĂN LUẬN

TIN BUỒN

Vô cùng thương tiếc báo tin buồn cùng quý thầy cô và các anh chị:
Thầy PHAN VĂN LUẬN,
Giáo Sư Nguyễn Huệ,
đã qua đời ngày 19 tháng 3 năm 2016,
Tại Elk Grove, California,
Hưởng Thọ 89 Tuổi. 

Mời quý thầy cô và các anh chi kéo xuống phía dưới, rồi bấm vào “comment” để viết lời phân ưu đến tang gia.

Cám ơn quý thầy cô và các anh chị.


CVNN 
Viếng thăm thầy cô Phan Văn Luận ngày 6 tháng 9 năm 2009:


No comments: