Saturday, March 5, 2016

ĐẠI HỘI 6: THÔNG BÁO V/V MUA BẢO HIỂM

GHI CHÚ: VIỆC MUA BẢO HIỂM NÀY LÀ NHIỆM Ý (KHÔNG BẮT BUỘC) 

Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,

Như Thukỳ đã trình bầy, Đại Hội trên du thuyền có nhiều thủ tục như phải đóng tiền trước, phải có passport… và hôm nay Thukỳ xin thông báo thêm một thủ tục nữa (hy vọng là cuối cùng), đó là mua bảo hiểm; ước mong quý thầy cô và các anh chị thông cảm.

Bảo hiểm ở Mỹ như một liều thuốc an thần cho tất cả chúng ta, bất cứ làm gì cũng phải mua bảo hiểm.  Chuyến du thuyền của Đại Hội 6 chỉ trong vòng 5 ngày 4 đêm trên đại dương, thời gian không lâu lắm, nhưng du thuyền cũng cung cấp cho chúng ta những nhiệm ý như:
·        Những người có bệnh sẵn: trong trường hợp xảy ra việc khẩn cấp, nếu du thuyền không thể cập bến, thì họ sẽ có máy bay đưa chúng ta vào nơi gần nhất.
·        Chuyến bay quý vị bị trễ làm trễ cả tàu…
·        Mất đồ đạc…

Dưới đây là 2 bản sao của kế hoạch bảo hiểm:  (Xin bấm vào 2 attachments để xem chi tiết)

1. JOURNEY  PLAN:
·        Ví dụ:  Trip cost từ $1-$500;   Tuổi từ 30-59
·        Số tiền phải đóng là $40/một người.

2. LATITUDE PLAN:
·        Ví dụ: Trip cost $1-$500 tuổi từ 31-59
·        Số tiền phải đóng là $53/ một người.

Xin quý thầy cô và các anh chị đọc kỹ 2 bản sao đính kèm rồi chọn nhiệm ý để mua.

Xin liên lạc với cô Cynthia 1-800-983-4791
Hoặc email: Cynthia Wright
Hay gọi Thukỳ: (850) -684-1857 (Home)
                           (781)-929-3995  (Cell).

Chân thành cám ơn quý thầy cô và các anh chị,
Thuky.

Bản sao 2 Plans Bảo Hiểm: 
No comments: