Friday, March 25, 2016

MƯA XỨ NGƯỜI & HỒI ĐÁP (Kim Chi)
MƯA XỨ NGƯỜI CÓ LẠNH LẮM KHÔNG ANH

Anh giận ai mà sao anh không về
Hàng me cũ nhớ anh buồn đổ lá
Công viên cũ vắng anh trơ ghế đá
Và một người… cũ… đã khóc sang sông.

Bốn mươi năm qua bao cuộc bão giông
Sao anh vẫn không về thăm phố cũ
Đêm tha hương nằm nghe mưa không ngủ
Mưa xứ người có lạnh lắm không anh?

Kim Chi (Cựu sinh viên LK/ Saigon)

HỒI ĐÁP

Chẳng giận chi ai – vẫn không muốn về
Dẫu cho “Hàng me cũ… buồn đổ lá”
“Công viên cũ vắng anh trơ ghế đá”
“Và một người… cũ… đã khóc sang sông”.
Anh ra đi chẳng phải thỏa tang bồng
Khi nợ sách đèn còn chưa trả hết
Khi quê hương chiến tranh vừa tạm biệt
Mà bởi vì vận Nước quá nghiệt oan!
Bỏ phiếu bằng chân – khóe mắt lệ tràn
Tiếc thương đất tổ vào tay cộng phỉ
Anh mất tình yêu, giảng đường, bè bạn…
Thơ thẩn sầu – đành chấp nhận lưu vong!
Mấy chục năm thuong nhớ chất trong lòng
Lời thề nặng… không về thăm phố cũ
“Đêm tha hương nằm nghe mưa không ngủ”
Đất khách lạnh nhiều – ấp ủ hờn căm!
Thông cảm cho anh – một mớ tơ tằm
Định mệnh trớ trêu ta không thể cãi
Đỏ lỗi cho ai cũng không hóa giải
Chi bằng gác lại… bù lãi kiếp sau!!!

Hoàng Trọng Thanh

No comments: