Monday, March 7, 2016

ĐẠI HỘI 6: DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI (Passengers)  
Passengers
Category
Cabin #
Confirmation#
Banh/ Duc & Banh Ben
G
4086
Banh/An & Nguyen Chien
M
3591
Banh/Janet & Le/Henry
Q
2625
Banh/Kathy & Tu Minh
G
4082
Bui/Hiep & Huynh/Thuy
M
3091
Bui/Loi & Nguyen/Lanh
I
2590
Chau/ Paul & Chau Paula
Chau/David & Lam Phui
M
3543
Chau/Jenifer & Nguyen Thanh Nga
Chen/Tanya & Lam/Ken
D2
7630
Dang Tony & Pham Cathy           
G
 4552
Dang/Hang & Dang/Luy
G
4556
Dang/Lieu & Nguyen/Binh
D2
7640
Dang/Michael & Nguyen/Van
G
4566
Dang/Nga & Dang/Xuan mai
Q
2637
Dao/Nelson & Pham/Connie
Q
2599
Diep/Ngamy & Phan/Huongngoc
Q
2077
Do suu & Nguyen Mai 
Q
 2627
Do/Kimquy & Do Quyen & Truong/Tina
M
3593
Doquang/Keith & Lam/Ngoc
Q
2573
Duong Tu/Van Quinn
Q
2555L
4551
Hang /Jimmy & Hang Kim
M
3061
Ho Thuan & Dang Tho
Q
2927
Ho, Sam Ho, My       
8559 
Hoang/Hao & Cao/Tuyet anh
Q
2603
Hoang/Ngoctuyet & Tran/Lien & Oneill/Dzung
M
3553
Hong/Tan & Ngo/Nga
Q
2057
Huynh Thanh & Huynh Thu        
M
3563
Huynh/Bui & Huynh Cho & H. Julie
M
2585
Huynh/Minh & Huynh Yung
M
3549
Huynh/Son & Phung/Di
Q
2079
Huynh/Tue & Nguyen/Anh
G
4074
Kim/Dam & Kim/Muoi
I
2598
Lam/Chanh & Diep/Linda
Q
2053
Lam/Howard & Lam/Thuy
D2
7646
Lam/Lang & Hong/Tuyet
Q
2557
Lam/Luu & Dang/Robert
Q
2099
K
8163
Q
K
Le, Han C Nguyen, Son H Le, Tuyen          
K
7077
Le, Hanh T Nguyen, Van    
7573
Le, Hieu C Nghiem, Nhan T          
  7065
Le, Mya T Le, Kiem T               
7089
Le, Thao T Nguyen, Thu-huong      
7565
Le/ Anh & Ngo Nancy 
Q
2549
Q
2011
Le/Richard & Nguyen/Thoa
I
2588
Le/Tho van & Phan/Trong
M
3595
Le/Van & Le/Hellen
G
4550Loc/Anthony & Loc Carol
G
4084
Lu /Andy & Dang Bich Dung
Lu/Tony & Lu Lisa
Luong/Simon & Nguyen/Michell
D2
7638
Luong/Tom & Luong/Judy
H
3586
Luu Hanna & Nguyen Kim-Nga
Q
2577
7…
Ly/Richard & Lee/Annie
Q
2623
Mai, Hoa T Mai, Cam T Nguyen, Thuvan       
7085
Nghiem, Phuc T Nguyen, Hoa V       
7557
Ngo/Chau & Phan/Mylan
Q
2055
Ngo/Hung & Hang/Van
Q
2553
Ngo/Nick & Nguyen/Lina
Q
2043
Ngo/Phan & Ngohong/Tophuong
Q
2559
Ngo/Teddy & Tran/Tracy
Q
2635
Nguyen /Buc& Nguyen/Long        
Q
2579
Nguyen Chi & Duong Tich           
G
4548
Nguyen Chinh & Nguyen Hong-hoi     
M
 3067
Nguyen Den & Ngo Tam
M
3561
Nguyen Kimberly/Tran Luu Niem/Tran
My Hạnh
Tự ghi
Nguyen Kim-duyen & Bui Hien            
M
3587
Nguyen Nancy & Nguyen Luc      
M
3557
Nguyen Tam & Nguyen Si & Huynh Thu   
M
3063
Nguyen V. Binh/ Tran T. Nhieu
Q
Nguyen, Truc Truong, Cuc T 
7581
Nguyen/Ba & Vo/Thanh tam
M
3567
Nguyen/Bao & Nguyen/De
Q
2919
Nguyen/Binh & Nguyen/Dzung
G
4066
Nguyen/Buu & Nguyen/Lien
Q
2551
Nguyen/Can & Nguyen/Lisa
G
4052
Nguyen/Chi & Nguyen/Dao & Nguyen/Thu
F
4546
Nguyen/Hung & Trinh/Cuc
Q
2619
Nguyen/Lily & Nguyen/Kevin
D2
7652
Nguyen/Nancy & Ho/Phuong
Q
2633
Nguyen/Patty & Truong/Van
I
2594
Nguyen/Phu & Nguyen/Lan
G
4558
Nguyen/Thanh & Duong/Linda
Q
2051
 Nguyen/Thi hai  &Cindy Tran
L
4553
Nguyen/Thien & Nguyen/Hoanmy
G
4054
Nguyen/Thong & Nguyen pham/An
G
4554
Nguyen/Toan & Nguyen/Hue
Q
2921
Nguyen/Tuan & Nguyen/Phuong
Q
2923
OnTran Tien & Ho Thuy
Q
2599
Pham Minh & Pham Thoa            
D
 7078
Pham Peter & Pham Ha
Pham Trieu/Nguyen Thanh/Trinh Tam
M
3629
Pham/Henry & Pham Nancy  
2563 
Pham/Hoa & Le/My dung
G
4056
Pham/Nhu & Pham/Mary
D2
7642
Pham/Xuan thanh & Hoang/Binh
H
3592
Phan/Hoang & Tran/Mai
Q
2595
Q
Phung/ Hong & Phung Xuyen
I
2596
Su/Sonny & Hang/Phuong
Q
2583
Tai nguyen/Han & Zung/Hanphan & Han/Lienai
M
2119
Tam/ Perly & Tam Ralph
Thai Tony & Ho My-linh       
M
3079
Tran Vu & Đoàn Huệ
 R
8104
Tran, Nghia Nguyen, Tuyet Hoa    
7650
Tran/Dave & Tran/Natalie
Q
2063
Tran/David & Phan/Xoa
L
4563
Tran/Hong& Tran/Thuong & Nguyen Thuy  
M
3089
Tran/Hung & Tran/Bichdao
PV
8098
Tran/John & Tran/Le
Q
2083
Tran/Khanh & Tran/Son
D2
7648
Tran/Martin & Nguyen/Truc
H
3588
Tran/Tri & Nguyen/Hanh
Q
2601
Trinh/Tina & Nguyen/Thomas
D2
7644
Truong Han & Nguyen Nga
Q
2575
Truong Tran/Nho & Truong Tay
M
3555
Truong/Benjamin & Truong/Caroline
K
8585
Truong/Thuky & Nguyen/Anthony
H
3594
Van/Natalie & La Wayne
Vo Johnny & Quang Ngo      
G
 4542
Vo Son (2)
Vo Thuy (2)
Vo, Om V Truong, Thanh Ly Truong, My Thuat
7577
Vo/Chan & Thang/Luan
M
3565
Vo/Kenny & Vo/Melanie
D2
7632
Vo/Sat & Quach/Phuong
D2
7636
Vo/Vinh & Nguyen/Hien
H
3584
Vu/Hung & Pham/Hop
H
3598
Vu/Thanh/VuTam
G
4560
Vu/Tung & Ha/Thiet
Q
2591
Vuong John & Vuong Lan            
M
3551
QNo comments: