Thursday, March 17, 2016

"BÁC NAM" VÀ "CHÚ SAM"

NGUYỄN QUANG THIỀU - Đồ họa: Mạnh Quân

26 so sánh cực vui nhưng cực đau giữa người Việt và người Mỹ

Sau mấy lần đi Mỹ, một buổi chiều nhàn rỗi, chẳng biết làm gì, tôi ngồi và thử so sánh vui một vài điểm giữa người Mỹ và người Việt. Không phải so sánh nào cũng đúng và cũng không có mục đích gì.  Dù thế nào cũng xin những người đọc bài này (cả người Mỹ và người Việt) đừng “tự ái”và mọi người có thể thêm vào những so sánh của mình cho vui.


No comments: