Friday, April 22, 2016

NHẬT KÝ THÁNG TƯ (Trạch Gầm)Trạch Gầm: Nhật ký tháng tư
Hai mươi tháng Tư tiễn em đi Mỹ
Ta biết dễ dàng mất bé từ đây
Em lên máy bay, ta về đơn vị
Đất Biên Hòa buồn… chết điếng cỏ cây
     Hai mốt tháng Tư ta vào Quân Đoàn
     Ngồi nghe thuyết trình, nhận lệnh hành quân
     Tay áo xăn cao một đời thám kích
     “Kiến lửa bu đầy” nhột cả đôi chân
Hai hai tháng Tư... ta vào Đại An
Chứng kiến cảnh dân bỏ xóm bỏ làng
Dân chạy đến đâu… địch bò đến đó
… Đâu được như em chừ đã thênh thang
     Hai ba tháng Tư… ta ngược Đồng Nai
     Sương ôm mặt sông lau sậy thở dài
     Địch xua quân tràn giữa đêm vắng lặng
     Ta chỉnh pháo… và thây giặc chồng thây
Ta lạc mấy ngày trong lòng đất địch
Gọi đã khàn hơi chẳng thấy bạn bè
Thằng nào cũng đang giữ từng tấc đất
Đâu có thì giờ để cứu ta ra
     Hai tám tháng Tư… ta ra lộ Một
     Gặp ông tướng vùng thị sát thăm dân
     Ông nói lung tung, ông thề sống chết
     Ông nói xong rồi, ông bay biệt tăm
Hai chín tháng Tư… Biên Hòa xơ xác
Ta về Sài Gòn ngang qua nghĩa trang
Ta đứng nghiêm chào bạn ta đã chết
Như tự chào mình - nát cả tim gan.
     Ba mươi tháng Tư… ta ôm mặt khóc
     Trên cầu Sài Gòn - cạnh phố Hùng Vương
     Mười năm binh đao… mười ngày kết thúc
     Ta, còn nguyên, mà… mất cả Quê Hương!!!

No comments: