Wednesday, April 6, 2016

TIN BUỒN: CỤ BÀ YU LAN QUA ĐỜI

Được tin thân mẫu của chị Sumi Tsai là:

Cụ Bà TSAI CHANG YU LAN
vừa tạ thế ngày 03 tháng 04 năm 2016
Tại Tân Đài Bắc, Đài Loan.
HƯỞNG THỌ 85 TUỔI.
Xin được phân ưu cùng chị Sumi Tsai, anh Jason Su (Hội Đức Trí, Tuy Hòa) và tang quyến; nguyện cầu hương linh cụ bà sớm được tiêu diêu nơi miền vĩnh cửu.

No comments: