Wednesday, February 20, 2019

50 NĂM TÌNH LẬN ĐẬN -DZUI (CHÀNG PHẠM TEXAS)


Tui lúc còn trẻ ở SàiGòn khi chưa đi lính


Sau khi đi lính và hình chụp ở biển Nha Trang
(nắng gió biển làm hồng má em.... nhưng làm hoe vàng tóc anh nên hình này tui hơi giống Tây)  

50 năm tình lận đận

Nuối tiếc dĩ vãng....... 50 năm tình xưa lận đận

Bây giờ gặp lại em.... anh hoảng hồn chạy mất tiêu.... 

  
Em ngày xưa....

Ba năm rồi không gặp
Từ khi em có chồng
Anh lang thang kiếm job
Ðời trôi như nhánh sông!

Năm năm rồi không gặp
Từ khi em lấy chồng
Anh nay đã có job
Ðời đẹp như nhánh bông

Mười năm rồi không gặp
Từ khi em lấy chồng
Anh nay đã có vợ
Ðời đẹp như..... (chim nhốt) trong lồng!

Hai mươi năm rồi không gặp
Từ khi em lấy chồng
Anh nay..... đã thành thạo
Nấu nướng và bế bồng

Em bây giờ có lẽ
Chắc.... khác nhiều hơn xưa
Tóc xanh giờ đã điểm
Vài cọng bạc lưa thưa ..


Em ngày nay....

Năm mươi năm rồi không gặp
Từ khi em lấy chồng
Ðã xa nhau nghìn dặm
Biết.... còn nhớ nhau không?

Em bây giờ có lẽ
Đã.... già nhiều hơn xưa!?
Mổi chiều đi lễ Chúa
Kéo theo lũ lâu la
Cháu gọi em bằng Bà

Anh bây giờ có lẽ
Còn lại một chút yêu
Chút thôi chớ không nhiều
Tặng em làm kỷ niệm
Của một thời mình yêu….

Chàng Phạm Texas

No comments: