Wednesday, February 20, 2019

TỈNH NGỘ (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)
TỈNH NGỘ

Nếu một năm khởi điểm lúc mùa xuân
Thì khởi nghiệp một người từ tuổi trẻ
Vì khi đó ta đang còn mạnh khỏe
Thừa thời gian để phấn đấu làm giàu

Trên con đường về đích chậm hoặc mau
Là phụ thuộc hoàn toàn vào xuất phát
Từ những việc cỏn con hay to tát
Phải đồng hành với bước chạy đầu tiên

Đó là điều đúng quy luật tự nhiên
Nhưng có lẽ nhiều khi không nghĩ tới
Chúng ta cứ chần chừ và chờ đợi
Lúc ngộ ra thì tuổi đã xế chiều

Để bây giờ sức lực chẳng bao nhiêu
Nhưng tay trắng thì vẫn hoàn tay trắng
Dù làm việc ngày đêm luôn cố gắng
Mà thời gian có chờ đợi ta đâu

Nguyễn Đình Trình


No comments: