Wednesday, February 13, 2019

GIẬN (LƯU HỒNG PHÚC)
GIẬN

Giận người chót lưỡi đầu môi
Giận người ích kỷ, nhỏ nhoi, hẹp hòi
Giận người chỉ biết cái tôi
Giận người khoác lác, đãi bôi, vô tình
Giận người lòng chẳng công minh
Giận người gây chuyện bất bình thế gian
Giận người nói gở, nói càn
Giận người bạc bẽo, dối gian, lọc lừa
Giận người sáng nắng, chiều mưa
Giận người ăn thiếu nói thừa, nhẫn tâm
Giận người quên chuyện nghĩa ân
Giận người buôn thánh bán thần đảo điên
Giận người mê bạc, mê tiền
Giận người mê chức, mê quyền, mê danh
Giận cho thế thái nhân tình
Soi gương sao chẳng soi mình...than ôi !!!

Lưu Hồng Phúc


No comments: