Monday, February 11, 2019

NÂNG CHÉN TRÀ XUÂN ( NHƯ NHIÊN - THÍCH TÁNH TUỆ)
 Nâng chén trà Xuân 

 CUNG kính mời nhau một tách trà
CHÚC mừng Xuân mới, tiễn năm qua
TÂN niên hạnh phúc và như nguyện
XUÂN đến bình an khắp mọi nhà.
VẠN nỗi ưu phiền buông xả hết
SỰ đời Phước Lộc được thăng hoa
NHƯ Lai, Đạo Pháp đồng quy hướng
Ý nguyện vẹn toàn đẹp khúc ca.


Như Nhiên-
Thích Tánh Tuệ

No comments: