Monday, February 4, 2019

DẠ TIỆC PHÚ YÊN XUÂN KỶ HỢI 2019

Trân trọng kính mời quý đồng hương và thân hữu tham dự:

DẠ TIỆC XUÂN KỶ HỢI
Từ 5:00PM đến 10:00PM
Chủ Nhật 17 tháng 2 năm 2019
Tại Milpitas Community Center
457 E. Calaveras Blvd.
Milpitas, CA 95035

Liên lạc:
  • Mua vé, hoặc đặt bàn:  Kim Loan (408) 858-9035;
  • Đóng góp tài chánh hoặc hiện vật: Đặng Thị Nga (408) 802-2713;
  • Văn nghệ: Phạm Đức Hiền:
  • Email: famduchien@gmail.com, hoặc
  • Phone: (408) 840-3038;
  • Đưa đón: 
     -Nguyễn Văn Ninh (408) 441-0639;
     -Ngô Xuân Đức: (408) 712-0824.


HỘI ÁI HỮU PHÚ YÊN BẮC CALIFORNIA

KÍNH MỜI
No comments: