Wednesday, February 6, 2019

SAY (LƯU HỒNG PHÚC)
SAY


Một ly rồi lại một ly
Uống cho say khướt quên đi nỗi buồn
Uống cho túy lúy càn khôn
Uống cho trời đất quay cuồng đảo điên
Này đây chén rượu ưu phiền
Cạn ly đi kẻo lạt duyên chúng mình
Một mai bóng có xa hình
Thôi đừng nhắc đến chuyện tình hôm nay
Nâng ly mà uống cho say
Rồi lau nước mắt chia tay mĩm cười

Lưu Hồng Phúc


No comments: