Wednesday, February 27, 2019

TUỔI GIÀ.
TUỔI GÌA

                     
                 Tuổi già khổ lắm, phải không?
                     Chưa đi , chân mỏi ! Chưa trông , mắt mờ !
                     Ðêm nằm chưa ngủ đã mơ
                     Cơm chưa "đụng đũa" đã no ngang rồi !
                     Áo quần xốc xếch lôi thôi
                     Nhớ quên, quên nhớ... chuyện đời nhi nhăng
                     Nói to cứ ngỡ nói thầm
                     Tay run muốn bước phải cầm... ba toong .
                     Tính ra ba bốn đứa con
                     Chín mười đứa cháu , cũng không dễ gần
                     Bởi vì già trẻ cách phân
                     Chúng thăm, chúng muốn hiểu rằng chúng           thương   
                     Cho nên , ngày tháng cô đơn
                     Tuổi già khổ lắm , phải không...... hỡi người ?
                     Thật tình , sướng quá đi rồi
                     Sao không "nhìn xuống" cho đời... đẹp hơn ?
                     Hãy thăm vài nursing home
                     Thăm vài khu bệnh... nhà thương , biết liền .
                     Ðời người nhiều nỗi truân chuyên
                     Cứ gì già yếu , mà phiền , mà than !
                     Trời cho sống ở trần gian
                     Là vui , là hưởng bình an trong lòng
                     Ban ngày , nhìn áng mây hồng
                     Nhìn con chim hót , nhìn bông hoa cười .....
                     Ban đêm , nhin ánh sao trời
                     Nhìn trăng tình tứ , nhìn đời.... mê ly !
                     Vậy thì... quẳng gánh lo đi
                     Sống già , sống kỹ, tội chi.... sống buồn
                     Tuổi già ai cũng thế thôi.
                     Mình nay bảy bó còn ngồi bình thơ
                     Cứ vui với chuyện bây giờ
                     An nhiên, tự tại ....chẳng chờ, chẳng trông
                    Chuyện mai sau, chớ bận lòng
                    Cuộc đời sắc sắc... không không .....sá gì !
(Tác giả ?)


No comments: