Saturday, March 16, 2024

ĐẠI ÁN TRƯƠNG MỸ LAN: THẤY GÌ VỀ THỨC TRẠNG NGÂN HÀNG VN (GS. TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Đại án Trương Mỹ Lan: Thấy gì về thực trạng ngân hàng Việt Nam? 

Chủ đề ngày hôm nay là Bằng cách nào mà bà Trương Mỹ Lan có thể lũng đoạn và rút ruột ngân hàng SCB trong cả chục năm và Việt Nam cần làm gì để tránh tình trạng các nhà tài phiệt bất động sản thao túng ngân hàng?

 

https://www.youtube.com/watch?v=xknWrkSsM0g

 


No comments: