Saturday, March 9, 2024

NHỮNG LỜI CHƯA KỊP NÓI (BẰNG SƠN)

 


Những Lời Chưa Kịp Nói

BẰNG SƠN

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

 

Cha yêu ơi có những lời chưa nói

Giờ cách xa còn ghi mãi trong lòng

Muà Xuân về cơn gió lạnh ngày đông

Miền đất viễn con ngậm ngùi thương nhớ

 

Cha yêu ơi nén nhang còn dang dở

Thân uốn tròn xin chứng giám tình con

Bao năm qua chữ hiếu chẳng vẹn toàn

Điều muốn nói nhưng nghẹn ngào thinh lặng

 

Cha yêu ơi sông Bằng Giang nước mặn

Hay tại vì dòng lệ nhớ thương ai

Những lời thơ trên mộ đã nhạt nhòa

Hay chưa đủ ru hồn người thi sĩ

 

Cha yêu ơi hãy vui lòng an nghỉ

Hẹn ngày mai bên mộ đá quê nhà

Đàn con về quỳ phục cất lời ca

Con sẽ nói những gì chưa kịp nói

 

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

 

Lễ Giỗ Bằng Giang

 

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

 

Chú Tiện, toàn thể ACE chúng con và các

Cháu…


No comments: