Monday, March 25, 2024

LỜI THỀ NƠI BẾN CŨ (BẰNG SƠN)

 Lời Thề Nơi Bến Cũ

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

Tôi mơ về bên dòng sông năm ấy
Bến đò xưa tìm lại một câu thề
Chuyến đò chiều kỷ niệm một lần yêu
Trong lửa loạn thôi tạ từ nhau nhé

Tôi vẫn nhớ kề vai em nói khẽ
Vì quê hương anh ra chốn biên thuỳ
Xin người tình đừng nhỏ lệ chia ly
Hàng mi ướt làm chùn chân lính trận

Quê hương mẹ đã bao lần khóc hận
Cùng da vàng sao lại nở phân tranh
Chuyến đò đêm sao bỏ bến cho đành
Người ở lại xin chờ anh em hỡi

Bến đò xưa nay chỉ là nỗi nhớ
Dòng sông ơi lối mộng đã không còn
Chiến cuộc tàn thuyền trở lại bờ sông
Nơi bến cũ chỉ còn vầng trăng lỡ….

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

Bằng Sơn

No comments: