Saturday, March 2, 2024

"SỨC KHỎE" CỦA VINFAST NHÌN TỪ BÁO CÁO TÀI CHÁNH MỚI NHẤT (GS. TS KHƯƠNG HỮU LỘC)“Sức khỏe” của VinFast nhìn từ báo cáo tài chính mới nhất

 

Báo cáo tài chính mới nhất của VinFast công bố hôm 22/2 cho thấy hãng tăng doanh thu nhưng lỗ ròng cũng lớn hơn trước. Các bản tin, nhất là của báo chí ở Việt Nam, chưa mang lại bức tranh đầy đủ về hãng ô tô tư nhân lớn nhất Việt Nam.

https://www.youtube.com/watch?v=pxAqUgRmRek


No comments: