Wednesday, March 20, 2024

BẢN ÁN (HOÀNG HƯƠNG TRANG)/ A SENTENCE (TRANSLATION BY THANH THANH)

 


BẢN ÁN

 

này em, hãy nghe đây bản án
anh mang theo vũ khí tình yêu
bắt giam em trong  tim anh vĩnh viễn
xiềng xích em bằng mật ngọt nuông chiều

 

em đừng hòng có khi nào vượt ngục
anh sẽ cho nghìn sợi nhớ bủa vây em
anh sẽ thả nghìn sợi thương giăng lưới
bắt em về giam chặt suốt ngày đêm

 

em đừng mơ một ngày nào mãn án
loại tù em là loại án chung thân
phải khổ sai bằng tình yêu say đắm
phải biệt giam trong tim thắm máu hồng

 

ngục thất chỉ có mặt trời tình yêu
bữa ăn chỉ có một món tình yêu
hơi thở chỉ có dưỡng khí tình yêu
đó là quy chế bắt em phải theo

 

nếu em hỏi là : em có tội gì ?
ai cho anh quyền được bắt em đi ?
quyền Thượng đế cho anh, em nhớ lấy
tên tội đồ làm nát trái tim si

 

nếu em không chịu tuân theo luật hình
và nếu trái tim anh chưa hồi sinh
thì kiếp sau anh kêu thêm bản án
lại tống giam em trong trái tim mình

 

HOÀNG HƯƠNG TRANG

Cố thành-viên thi-văn-đoàn Xây-Dựng

 

 

 

A SENTENCE

 

Darling! Listen to the sentence I am returning.

I am armed with a special weapon: love burning.

I will capture you, forever in my heart confine you,

Chain you, indulge with honeyed words you're due.

 

Do not expect any time ever to break out of jail.

Miss-you cages will imprison you, without bail.

Thousands of longing-for-you threads I will set

To recapture you, impound you in my casting-net.

 

Do not dream of a day your judgment will expire.

Your type is life imprisonment, the most dire.

You must suffer penal servitude in affection,

Be closely confined in ardent love as correction.

 

The only light in your prison is the sun of passion;

The only meal is the feast of fondness as ration;

The only air in there is the oxygen of devotion;

That is the regulations you must have clear notion.

 

If you ask me what crime you have committed,

And who empowered me to collar you as in fitted?

Well, Nature has entrusted me in that smart

To pinch you, the culprit breaking my crazy heart.

 

If you do not comply with the law, with me at strife,

And if my hurt heart has not come back to life,

Then I will, in reincarnation, return one verdict more

To incarcerate you again in my ever amorous core.

 

Translation by THANH-THANH

LeXuanNhuan.com

 

No comments: