Thursday, March 28, 2024

CÔ LÁI ĐÒ (2) (NGUYỄN VẠN THẮNG)

 


CÔ LÁI ĐÒ (2)
 
 
Cô lái đò nay đã vắng rồi
Không còn đưa khách ghé qua chơi
Bao năm bến vắng buồn hiu quạnh
Ngày tháng đò đưa thiếu bóng người
Giọng hát câu hò nghe thắm thiết 
Tiếng cười êm ái vọng ngàn nơi
Mái chèo đưa khách bên giòng nước
Cộ lái còn đâu để gọi mời ?

Nguyễn Vạn Thắng

No comments: