Thursday, March 14, 2024

QUÊ HƯƠNG BỎ LẠI (BẰNG SƠN)

 Quê Hương Bỏ Lại

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

Ngày ra đi quê hương đành bỏ lại
Chiếc thuyền con rời bến vượt trùng dương
Không trăng soi chẳng ngọn đuốc dẫn đường
Đêm tĩnh mịch tiếng tàu đang rẽ sóng

Ngày ra đi bóng mẹ hiền đứng ngóng
Bên bờ sông dòng lệ thắm dần tuông
Việt Nam ơi sao nở bỏ cội nguồn
Xa vạn dặm lênh đênh thuyền viễn xứ

Ngày ra đi bao nhiêu niềm tâm sự
Cúi mặt buồn để giấu cảnh chia ly
Ai gây chi cho định mệnh phân kỳ
Chim quốc quốc ngậm ngùi rời tổ ấm

Việt Nam ơi xin chớ đừng hờn dỗi
Một lần đi là giã biệt nghìn thu
Đêm từng đêm trong giá lạnh sương mù
Nghe văng vẳng tiếng tàu đang vượt sóng

💦💦💦💦💦💦💦💦

Bằng Sơn

No comments: