Tuesday, March 5, 2024

BIỂN VÀ EM (TUYẾT TÂM)

 

 


BIỂN và EM

 

Biển và em dạt dào con sóng

Em và biển như tiếng nhạc lòng

Con sóng vỗ vào nước hôn chân

Em đứng đươi trời mây và nước

Bọt trắng tràn qua đôi chân bước

Biển và em như quyện vào nhau

Đây biển ngàn xưa em luôn nhớ

Năm tháng tuổi thơ em tắm mát

Biển dạt dào như tiếng ru bờ

Em và biển như đợi như chờ

Ngày hội ngộ bao mùa thương nhớ

 

TUYẾT TÂM

 


No comments: