Friday, March 15, 2024

THÁNG BA BUỒN (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Tháng Ba Buồn


Tháng ba (3) sao thấy thật buồn

Tháng ba bước tới tang thương giữa đời

Cao Nguyên khói lửa mịt trời

Ban Mê ( Thuột ) giặc chiếm vạn lời khóc than!


Cuộc di tản thật tan hoang

Người chết súng gãy giữa đàng lui quân

Giặc Cộng cứ tiến lần lần

Từ miền duyên hải tới lần khu ba.


Giặc thù cũng chẳng còn xa

Thủ đô hấp hối mắt nhòa lệ rưng

Nước non thôi hết mùa xuân

Tháng tư lại đến máu ngừng giữa tim!


Quê hương chết dưới búa liềm

Mưa hồng gieo rắc vạn niềm đau thương

Người người xuôi ngược khắp phương

Tìm nơi trốn giặc thật buồn lâm ly!


Triêu người ở lại sầu bi

Kẻ thì tù ngục còn gì tương lai

Kẻ đi “kinh tế” đọa đày

Trời ơi vạn nổi năm dài lầm than!


Mặc cho thú dữ ngênh ngang

Tịch thu đàn áp tan hoang cửa nhà

Bốn chín năm đã trải qua

Còn nghe tiếng khóc dân ta não nùng !

 

15-3-2024

Hàn Thiên Lương


No comments: