Wednesday, March 13, 2024

RIP: BÁC SĨ PHAN NGỌC HÀ (CỰU HSPY)

 

 CVNN vừa được anh Lữ Đức Kỳ cho biết tin buồn:

 

Anh PHAN NGỌC HÀ

Pháp danh NGUYÊN LƯƠNG

Bác Sĩ Quân Y Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

&

Cựu học sinh Trung Học Nguyễn Huệ Tuy Hòa, PY.

Vãng sanh ngày 9 tháng 3 năm 2024

Tại Texas, USA.

 

HƯỞNG THỌ 77 TUỒI.

 

Cựu HSPY & CVNN thành thật chia buồn cùng tang quyến

&

Nguyện xin hương linh của anh sớm siêu sanh

về miền cực lạc.

 
* xin mời xem cáo phó đính kèm để biết thêm chi tiết.

No comments: