Thursday, May 9, 2024

CON DÂNG MẸ BÔNG HOA MẦU NHIỆM (THƠ- TRẦN QUỐC BẢO)

  Con Dâng Mẹ

      Bông Hoa Mầu Nhiệm

                 Thơ Trần Quốc Bảo

         Inline image

          

 Con Dâng Mẹ Bông Hoa Mầu Nhiệm

 

Lòng Mẹ yêu con, như trời cao lồng lộng

Tình Mẹ thương con, như biển rộng bao la

Tháng Năm, là Tháng Rosa

Con dâng lên Mẹ, đóa hoa vẹn toàn

Bông hồng, này linh hồn con

Khởi nguồn sống, từ trong lòng Mẹ

Bông huệ, này thể xác con

Mang dòng máu trinh khiết từ trái tim Mẹ

Và bông sen, thân phận con

Vốn chìm đắm trong bùn dơ ô uế

Xin Mẹ nhận, những đóa hoa trần thế

Con tiến dâng với tất cả lòng thành!

 

 Inline image

Chợt nhìn lên, ánh mắt Mẹ hiền lành

Mỉm cười, ban giáo huấn:

Mẹ hoan hỷ nhận hoa lòng con tận hiến

Nhưng con ơi,

Không chỉ Tháng Năm, mà trọn cuộc đời

Hãy trao cho Mẹ, những Bông hoa mầu nhiệm

Sắc hương tuyệt diễm

Là những bông… Yêu thương, Bác ái,

Bông Quảng đại, Thứ tha,

Bông Hiền hòa, Cứu trợ,

 

 Inline image

Con hãy đem hoa ấy, tới đầu đường xó chợ

Trao cho người già cả đơn côi

Cho các bé mồ côi đói khát

Cho người tan nát cửa nhà

Người mù lòa tàn tật

Mẹ ở đó với họ

Nhận phẩm vật con dâng

Mẹ sẽ ôm con vào vòng tay yêu dấu

Như thuở con còn thơ ấu

Và ban cho con  nụ cười Hiền Mẫu… con ơi!

 

        Trần Quốc Bảo

                     Richmond, Virginia

               Địa chỉ điện thư của tác giả:

             quocbao_30@yahoo.com


No comments: