Sunday, May 5, 2024

KHỦNG HOẢNG SCB: KIỂM TOÁN CÓ ĐỒNG LÕA VÀ SỰ CỨU NGUY CỦA NHÀ NƯỚC (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 

 


Khủng hoảng SCB: kiểm toán có đồng lõa và sự cứu nguy của Nhà nước 

Tại sao các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới không thấy được tình trạng tài chính vô cùng xấu của SCB khi kiểm toán? Nhà nước đổ 24 tỷ đô la vào SCB liệu có giúp ngân hàng này đứng vững và tương lai của SCB sẽ về đâu?

 

https://www.youtube.com/watch?v=kmFq4Eog5_I


No comments: