Tuesday, May 14, 2024

NỮ HOÀNG AI CẬP….(NGUỒN/ NGÔ ĐÌNH CHÍNH)

 


NỮ HOÀNG AI CẬP….

No photo description available.

Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra lên ngôi vua năm 17 tuổi và qua đời ở tuổi 39. Bà nói được 9 thứ tiếng. Nữ hoàng biết ngôn ngữ của Ai Cập cổ đại và đã học đọc chữ tượng hình, một trường hợp độc nhất vô nhị trong triều đại của bà. Ngoài ra, bà còn biết tiếng Hy Lạp và các ngôn ngữ của người Parthia, tiếng Do Thái, tiếng Medes, Troglodytes, tiếng Syria, tiếng Ethiopia và tiếng Ả Rập.

Với kiến thức này, bất kỳ cuốn sách nào trên thế giới lúc đó đều có thể mở ra cho bà. Ngoài ngôn ngữ, bà còn học địa lý, lịch sử, thiên văn học, ngoại giao quốc tế, toán học, kỹ thuật pha trộn đồng và các kim loại khác giống như vàng thật, y học, động vật học, kinh tế và các ngành khác. Bà cố gắng tiếp cận mọi kiến thức của thời đại mình.

Nữ hoàng Cleopatra đã dành rất nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm. Bà viết một số tác phẩm liên quan đến thảo mộc và mỹ phẩm. Thật không may, tất cả sách của bà đã bị phá hủy trong trận hỏa hoạn tại Thư viện Alexandria vĩ đại vào năm 391 sau Công nguyên. Bác sĩ nổi tiếng Galen đã nghiên cứu công trình của bà và có thể chép lại một số công thức nấu ăn do Cleopatra nghĩ ra.

Một trong những thuốc mà bs Galen khuyên bệnh nhân của mình dùng là một loại kem đặc biệt có thể mọc tóc lại. Sách của Cleopatra cũng bao gồm các mẹo làm đẹp, nhưng không có mẹo nào được chúng ta lưu tâm.

Nữ hoàng Ai Cập cũng quan tâm đến việc chữa bệnh bằng thảo dược, và nhờ kiến thức về ngôn ngữ, bà đã tiếp cận được rất nhiều giấy làm bằng cói (lác) mà ngày nay đã bị thất lạc, mục nát. Ảnh hưởng của bà đối với khoa học và y học đã được biết đến rộng rãi trong những thế kỷ đầu của Cơ đốc giáo. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà ấy là một nhân vật độc nhất trong lịch sử nhân loại.

ATKH Phiên dịch

Cleopatra ascended the throne at the age of 17 and died at the age of 39. She spoke 9 languages. She knew the language of Ancient Egypt and had learned to read hieroglyphics, a unique case in her dynasty. Apart from this, she knew Greek and the languages of the Parthians, Hebrews, Medes, Troglodytes, Syrians, Ethiopians, and Arabs.

With this knowledge, any book in the world was open to her. In addition to languages, she studied geography, history, astronomy, international diplomacy, mathematics, alchemy, medicine, zoology, economics, and other disciplines. She tried to access all the knowledge of her time.

Cleopatra spent a lot of time in a kind of ancient laboratory. She wrote some works related to herbs and cosmetics. Unfortunately, all her books were destroyed in the fire of the great Library of Alexandria in 391 AD. C. The famous physicist Galen studied her work, and was able to transcribe some of the recipes devised by Cleopatra.

One of these remedies, which Galen also recommended to her patients, was a special cream that could help bald men regain their hair. Cleopatra's books also included beauty tips, but none of them have come down to us.

The queen of Egypt was also interested in herbal healing, and thanks to her knowledge of languages, she had access to numerous papyri that are lost today. Her influence on the sciences and medicine was well known in the early centuries of Christianity. She, without a doubt, is a unique figure in the history of humanit.

Nguồn: Ngô Đình Kính.

No comments: