Wednesday, May 15, 2024

MÀY CÓ HAY…(ĐỖ BÌNH)

 

MÀY CÓ HAY…


Mày thôi học bước lên đường nhập ngũ,
Xếp lại trang đầy triết lý âm u.

Đời xông pha nơi hỏa tuyến đạn thù

Xem chém giết là những bài học phụ ?
Mày bỏ lớp rời giảng đường bạn cũ,
Chọn rừng sâu áo trận bước phiêu du
Khỏi ngẩn ngơ giải lý luận rối bù,
Mà ngạo nghễ dấn thân vào ngõ tử.
Mày chiến đấu vì tự do dân chủ
Nên xem thường lời phản chiến ba xu ?
Thư cho tao mày đã biết hận thù
Bài đạo đức năm xưa nghe buồn ngủ !
Mày có biết hòa bình hay đến muộn ?
Nghe tin mày vừa ngã gục tao buồn !
Trời thảm sầu Sài gòn Huế mưa tuôn,
Mẹ mày khóc mà tim tao ép cuộn !
Mày tử trận vì quê hương dâng hiến,
Tao bồi hồi cầm tờ giấy động viên
Chẳng buồn vui, tao thương mợ bùi ngùi!
Mợ tao khóc sợ theo mày khuất núi !
Ngày nhập ngũ tao ghé nhà thằng Viễn,
Chiếc quan tài của nó mới về xong
Tao run run, thoáng một loạt bạn hiền
Hiện trong trí thời ước mơ cháy bỏng.
Nó nằm đó xuôi về miền miên viễn
Mày lang thang trong một cõi thiên tiên.
Tao ngày mai nơi chiến tuyến hận thù,
Lấy tiếng súng làm kinh cầu dân chủ.

ĐỖ BÌNH.

No comments: