Monday, May 13, 2024

CON MANG TÌNH MẸ HỒN NHIÊN VÀO ĐỜI (TUỆ NGA)

 CON MANG TÌNH MẸ

           HỒN NHIÊN VÀO ĐỜI

 
Mẹ ru con tiếng ngọt bùi
Như ca dao đẹp, như lời nước non
Như sông ra Biển về Nguồn
Con mang tình mẹ trong hồn lâng lâng

Qua bao nhiêu dặm đường trần
Qua bao nhiêu khúc bâng khuâng phận người
Lời ru của mẹ chơi vơi ...
Lời ru đằm thắm ... à ơi tiếng thầm

Cho con trở lại mùa xuân
Cho con nhớ bước chân trần, đồi hoa
Cho con lại nhớ quê nhà
Giờ quê biền biệt cách xa muôn trùng

Trong con núi Tản sông Hồng
Trong con Tình Mẹ mênh mông biển trời
Tạ ơn con được làm người
Làm thơ thả gió nhớ lời mẹ ru

Mẹ ru con ý dung từ
Mẹ là suối ngọt thiên thu mẹ hiền
Mẹ Nguồn Nhân Ái Vô Biên
Con Mang Tình Mẹ Hồn Nhiên Vào Đời ...

Tuệ Nga

No comments: