Wednesday, May 8, 2024

HẠT BỤI TRONG TIM (HUỲNH VĂN HẠNG)/ TRANSLATION BY THANH THANH (THE DUST SPECK IN MY HEART)

 


HẠT BỤI TRONG TIM

 

Dòng máu MẸ nuôi bào thai con lớn

Con sinh ra, máu MẸ đã trong tim

Cái cuống rốn ngày xưa chôn cạnh lộ

Nguồn cội đây sao con mãi đi tìm?

 

Đã nhiều năm sông hồ thân lang bạt

Gió trăng nào trên mộ MẸ phương xa

Con vẫn ngóng về chân trời mờ mịt

Nhịp tim khua như tiếng nói MẸ già

 

Trong gian nan con vẫn mơ về MẸ

Giọng à ơi ru qua thác qua ghềnh

Nhớ đến MẸ con thấy lòng hạnh phúc

Dẫu cuộc đời qua biết mấy lênh đênh

 

Bưng bát cơm của một ngày no đủ

Nhớ MẸ hiền giọt nước mắt rung rưng

Cả một đời MẸ dầm mưa dãi nắng

Giọt mồ hôi dịu ngọt đến vô cùng

 

Bàn tay MẸ che đời con sóng gió

Cuống rốn đã rời, MẸ vẫn đâu đây

Trong đất lạnh MẸ theo về cát bụi

Hạt bụi thương yêu trong trái tim này

 

HUỲNH VĂN HẠNG

 

 

THE DUST SPECK IN MY HEART

 

Mother’s blood nourished and grew the fetus, me.

When born, Mother’s blood was in my heart for free.

The umbilical cord was buried near the road there.

Why do I keep looking for my origin anywhere?

 

For many years, I have been wandering around.

Wind and moon on distant Mother’s grave ground?

I still look to the dim horizon without any choice,

My heartbeats sound like my old Mother’s voice.

 

In hard times, I still dreamed of Mother’s calls,

Her ah oh voice lulled through the rapids and falls.

When I remembered my Mother, I felt happy

Even though life has been so adrift, crappy.

 

Even holding the bowl of rice on a full day, a full cup,

Missing my gentle Mother, I had tears welling up.

Mother’s whole life has been exposed to rain and sun

Her drops of sweat were incredibly sweet, well done.

 

Mother’s hands covered my life on any stormy route;

Umbilical cord lost, but Mother is still hereabout.

In the cold earth, Mother returned to the dust part,

But the dust speck of love still remains in this heart.

 

Translation by THANH-THANH

LeXuanNhuan.com

 

No comments: