Wednesday, May 1, 2024

MẸ THÁNG TƯ (HƯ VÔ)

 

Mẹ Tháng Tư – Thơ Hư Vô

 

Bỏ lại chốn đã chôn nhau, cắt rún/ Núm ruột Việt Nam chung giọt máu đào. 

(Hình: Terry Fincher/Getty Images)

Hư Vô

Mẹ Tháng Tư

Tiếng súng đì đùng còn trong tim mẹ
Bay ngang tờ lịch ngày cuối Tháng Tư
Của thuở đi tìm đàn con thất lạc
Trên những xác người nằm chết chơ vơ.

Mắt mẹ loanh quanh giữa hai làn đạn
Đâu biết thằng con chết phía bên nào
Lịch sử kinh hoàng một thời mạt vận
Anh em cùng mẹ tận mặt giết nhau!

Đất nước hòa bình sinh ly tử biệt
Hàng triệu người phải làm kiếp lưu vong
Hết chiến tranh còn bế bồng chạy giặc
Bao linh hồn vất vưởng giữa Biển Đông.

Bỏ lại chốn đã chôn nhau, cắt rún
Núm ruột Việt Nam chung giọt máu đào
Mà mẹ trót cưu mang cùng nghiệp chướng
Những thằng con bôi mặt tẩn liệm nhau…

 

No comments: