Tuesday, May 14, 2024

RIP: ÔNG NGUYỄN NGỌC NGHINH.
CVNN vừa được anh Lê Chí Hiếu báo tin buồn anh rể của anh là:

  

Ông NGUYỄN NGỌC NGHINH

 

(Đức lang quân của chị Lê Thị Hạnh, cựu HS Nguyễn Huệ TH, Phú yên)

 

Đã mãn phần ngày 14 tháng 5 năm 2024 tại Georgia.

 

HƯỞNG THỌ 83 TUỔI

 

Thành thật chia buồn cùng chị Hạnh, anh Hiếu và tang quyến.  Nguyện xin hương linh anh sớm về cõi vĩnh hằng. 

No comments: