Thursday, September 6, 2018

CÓ MỘT KHOẢNG TRỜI (NGUYÊN ĐẠT)

Có Một Khoảng Trời...

Có khoảng trời riêng để nhớ
Khi mình tóc điểm hơi sương
Niềm vui vẫn còn tươi rói
Như thời tuổi ngọc hoa hương

Có khoảng trời riêng để nhớ
Khi mình tuổi chớm vào đông
Niềm tin vẫn ngời lẽ sống
Lung linh bảy sắc cầu vồng

Có khoảng trời riêng để nhớ
Đời mình ý nghĩa biết bao
Không gian là màu xanh thắm
Bình minh lên tiếng vẫy chào

Có khoảng trời riêng để nhớ
Khi mình trở lại vườn xưa
Đêm nghe dòng đời thao thức
Xôn xao tiếng hát giao mùa

              Nguyên Đạt

No comments: