Thursday, September 20, 2018

TẾT TRUNG THU CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI FERNANDO VALLEY (LƯƠNG SỸ)Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

Nhằm mục đích gìn giữ tết thiếu nhi truyền thống, cũng như nhắc nhở các em nhỏ sống ở xứ người nhớ về cội nguồn, và ngày tết Trung Thu cho các em là một ngày vui mừng, gặp gỡ được xem múa lân, rước đèn. Bánh kẹo, phần thưởng cho những con em học sinh xuất sắc trong năm…

Hội người Việt tại San Fernando Valley do Si Lương là chủ tịch đã hân hoan tổ chức ngày tết Trung Thu năm nay:

Địa điểm:  7243-7245 Corbin Ave.
                  Winnetka, CA. 91306

Thời gian:  Ngày 22 tháng 9 năm 2018
                   Từ 6PM đến 10:30 PM

Liên lạc:     Erlinda Duong (818)-836-9444
                    Michell Lan     (818)-298-3512
                    Hạn chót ngày 14 tháng 9 năm 2018

Nhiều chương trình hấp dẫn và văn nghệ…(Xin xem poster đính kèm)

CHỦ TỊCH LƯƠNG SĨ.

No comments: