Thursday, September 27, 2018

VẪN CÒN ĐÓ NHỮNG NỖI ĐAU (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

VẪN CÒN ĐÓ NHỮNG NỖI ĐAU

Vẫn còn đó, những nỗi đau
Vẫn còn đó những nát nhàu thời gian
Vẫn còn đó những ngút ngàn
Mẹ quê xứ nẫu cưu mang muôn đời
Vẫn còn đó những rớt rơi
Đứa con của mẹ xa nơi cội nguồn
Vẫn còn đó, dấu ngựa buông
Một đời lam lũ, bóng quờn đầu non
Vẫn còn đó, đó vẫn còn
Một chiều với mẹ, hon hon độc hành
80 năm, bóng tử sanh
Giờ lần hạt chuối, khô hanh mắt già
Ngày rồi lại, đêm cứ qua
Mẹ nhìn về phía trăng già bạc tênh
Chút mong manh, phủ quanh mình
Phận người tủi nhục, bên bờ tự do

Thích Nguyên Nguyện

No comments: