Monday, September 17, 2018

LỜI KỸ NỮ (BAKY HÀ NỘI)

Lời kỹ nữ
HÌNH MINH HỌA.

Em lấy Tầu sao các anh lại tức!
Đô la nhiều em mặc sức mà tiêu
Lấy việt cộng tiền Hồ đáng bao nhiêu
Làm sao đủ để cho em mua sắm?
Thằng Tầu già nó thương em nhiều lắm!
Chẳng làm gì chỉ nằm ngửa mà thôi
Số em hên nên sung sướng một thời
Hơn Thúy Kiều trong Đoạn Trường thuở trước!
Đừng chửi em vì em không bán nước
Bán nước là bọn Trọng, Phúc, Ngân, Quang …
Thân phận em chỉ làm Gái đi hoang
Chỉ bán trôn để lấy tiền nuôi miệng !

Nước Việt ta giặc Hồ đem cống hiến
Cho giặc Tầu kiếm tỉ tỉ đô la.
Em có gì chỉ có mỗi lá đa
Để làm vốn sống qua đời dương thế.
Hồ cáo già hắn ngồi trông bệ vệ
Ngay trong chùa nó ngang Phật Thích Ca.
Cộng bắt dân vái lạy giống quỷ ma
Sao không chửi... cứ nhè em la mắng!

Vì cộng nô cuộc đời em cay đắng
Kể từ ngày chúng "giải phóng" miền Nam
Em đói khổ chẳng có việc chi làm
Nên làm đĩ đi giúp vui thiên hạ !
Còn quê hương lũ giặc Hồ tàn phá
Rừng đầu nguồn cũng đem cúng giặc Mao.
Tầu cướp đảo... toàn dân chống xôn xao
Chúng tỉnh bơ vẫn ăn chơi lễ hội.
Em làm đĩ xét ra không đáng tội
Để mọi người phải nguyền rủa ngày đêm.
Lũ giặc cộng bán nước rõ từng tên
Sao không chửi, chửi chi em tốn sức!

Baky Hà Nội

No comments: