Monday, September 24, 2018

QUỐC PHỤC HAY ĐỒNG PHỤC

Quốc Phục hay Đồng Phục?
Đồng phục áo tắm của 4 thí sinh hoa hậu

(đại diện cho 4 quốc gia)  *:)) laughing


Quốc phục Việt Nam thời mạt vận *:-B nerd

No comments: