Sunday, January 14, 2024

CẦU KHỈ ĐU ĐƯA (THƠ- TRẦN QUỐC BẢO)

 Cầu Khỉ Đu Đưa     Thơ Trần Quốc Bảo

 Inline image

 

Cầu Khỉ Đu Đưa

 

Bậu kêu qua bậu hái dừa,

Sợ leo cầu khỉ đu đưa té xình!”

                                                            (ca dao Nam phần)

Miền Nam, Nước Việt quê mình,

Sông ngòi chằng chịt, rạch kinh liền liền.

Dân tình sống rất hồn nhiên,

Muốn qua sông rộng, dùng thuyền, dùng ghe!

 

Qua kinh bắc nhịp cầu tre,

Hoặc cây cầu khỉ, lặc lè đu đưa!

Cầu khỉ phải cao cho vừa,

Để thuyền qua lại, sớm trưa dễ dàng.

 

     Inline image
                  (hinh ảnh mượn trên Net}

 

Cần hai tay vịn, đàng hoàng,

Nhưng nhiều cầu, chỉ một hàng tay thôi.

Nên leo cầu khỉ…  bồi hồi!

Hiểm nguy, như khỉ trên đồi leo cây!

 

Trượt chân, hoặc sút nắm tay,

Thế là tai họa, rớt ngay xuống xình!

Tuy nhiên, bà con quê mình,

Leo cây cầu khỉ. tài tình như chơi!

 

 Inline image

 

Cầu tre, làm bằng tre thôi,

Còn làm cầu khỉ, tùy nơi tiện dùng,

Cau, dừa, hoặc thông, hoặc tùng…

Có gì xài nấy, cột chung thành cầu!

 

Tay quê… chẳng kỹ thuật đâu!

Miễn rằng kinh rạch, có cầu mà qua.

Dân Nam bổn tánh hiền hòa,

Được sao hay vậy, xuề xòa, an vi!

 

 Inline image

Thương nhau… bên nớ, bên ni,

Em leo cầu khỉ, sợ gì đu đưa!

Đu đưa thì mặc đu đưa,

Qua cầu trăm lượt, em chưa té xình!

 

        Trần Quốc Bảo

             Richmond, Virginia

       Địa chỉ điện thư của tác giả:

    quocbao_30@yahoo.com


No comments: