Tuesday, January 16, 2024

TÚY CA (TRƯƠNG MINH DŨNG)/ DRUNKEN SINGING ( TRANSLATION BY THANH THANH)

 


TÚY CA

 

Thà rót cho ta trăm nghìn chung rượu độc

Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau

Hãy đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc

Cho mang mang, cho mang mang ta đến tột đỉnh sầu

 

Này rót đi em từng chén buồn cay đắng

Cho ta cười trong nỗi xót xa đưa

Rót nữa đi em, em rót đầy ly cạn

Say dùm ta, say dùm ta như thuở tự bao giờ

 

Cứ lên ngôi đi! Em đừng run, đừng sợ

Bởi ta say, bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ

Đêm đứng đó, ta ngồi nghe gió hú

Trong âm vang, trong âm vang, vang dậy sóng sông hồ

 

Rót nữa đi em, rồi mai về xứ lạ

Để mình ta, mình ta buồn cho héo hắt tim gan

Rượu hết rồi sao? Thôi ta xin từ tạ

Cuộc đời này, cuộc tình này rồi cũng đến dở dang

 

Này uống đi em một giọt sầu ly biệt

Cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh

Cũng đừng cho ta một lời nào tha thiết

Bởi sông dài, sông còn dài ta còn mãi lênh đênh

                                                               

                                    TRƯƠNG MINH DŨNG

                             Bào đệ của Thanh-Thanh

 

 

                DRUNKEN SINGING

 

You’d better a thousand cups of toxic wine for me to pour

Than any sarcastic comments to make — It’s so sore!

Send me, send me into the whirlwind

For me vaguely, vaguely to reach the summit, chagrined.

 

Here! Pour for me each cup of bitter damnation

For me to laugh, to laugh in traumatization.

Pour more, pour more, my dear, this empty cup to fill,

And get intoxicated for me, intoxicated for me, as ever still.

 

Ascend the throne! Do not tremble, do not fear!

I am so drunken, so drunken, as even the idol to blear.

The night is staying there; I sit here, listen to the wind howl;

Mixed with its repercussion echoes the errant waves growl.

 

Pour more! Then, tomorrow I will return to the strange zone

For me, for me to get so sorry, peak and pine to bemoan.

There is no more wine? Well, let me say good-bye!

This life, this love too would eventually run awry.

 

Hey! Drink with me one drop of sad separation

For me to leave within the vast nostalgic duration.

Do not also say to me any fervent word sentiment-bound,

Because the river is long: It still is long I still drift around.

 

Translation by THANH-THANH

ThiNhanVietNam

PoetFromVietNam

Vietnamese Choice Poems

Túy Ca do Chế-Linh diễn ca

No comments: