Friday, January 12, 2024

THOÁNG NGHĨ (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Thoáng Nghĩ

 

Người chiến sĩ xưa nay đã già

Mơ màng nhớ lại những ngày qua

Thời gian cứ trôi đi mãi mãi

Kỷ niệm nào cũng dần dần xa!

 

Áo chiến hoa rừng nay đã bạc

Xa xa bóng núi nắng nghiêng tà

Người đang cô đơn trong quán vắng

Còn ai cùng nhấp chén quan hà !

 

Mắt lệ mờ trên trang sách cũ

Bóng hình thiên cổ cũng đã xa

Khắc khoải hồn người rưng rức khóc

Đâu còn thấy bóng nước non nhà!

 

Có chuyến tàu nào đi mãi mãi

Có lúc cũng đến một sân ga

Chẳng phải ga nầy là ga cuối

Sương khói hoàng hôn phủ nhạt nhòa !

 

12-1-2024

Hàn Thiên Lương

 


No comments: