Monday, January 29, 2024

XUÂN NƠI VÙNG CHIẾN ĐỊA (BẰNG SƠN)

 


Xuân Nơi Vùng Chiến Địa

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺


Nhìn hoa rừng con ngỡ cánh mai xuân
Nghe đạn nổ nhớ pháo chào năm mới
Đời binh nghiệp tiền đồn xa vời vợi
Mẹ hiền ơi lại xuân nữa không về

Tiếng reo hò vui nhộn khắp làng quê
Câu đối Tết đỏ tường vôi bụi phủ
Thương tóc mẹ sương trắng đời lam lũ
Chờ tin con đôi mắt lệ nhạt nhòa

Nơi chiến trường nghe tiếng hát lời ca
Em hậu tuyến nhớ anh ngoài quan ải
Thời binh loạn mấy người đi trở lại
Trót thương nhau xin giữ vẹn câu thề

Xuân lại về ở nơi chốn sơn khê
Vùng chiến địa không quà xuân dâng mẹ
Chỉ có tiếng đại liên buồn da diết
Từng chập reo ngăn bước giặc diệt thù

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

Bằng Sơn


No comments: