Friday, January 26, 2024

RIP: GIÁO SƯ LÊ QUANG KHANH (THẦY NẪU)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Được hay tin:

 

THẦY LÊ QUANG KHANH

Pháp Danh TÂM GIẢNG


Nguyên sanh ngày : 19-01-1937
Nguyên quán : Thừa Thiên - Huế
Thất Lộc ngày : 23-01-2024
Tại : Orange County - California – USA


Hưởng thọ : 87 tuổi


      Thầy nguyên là giáo sư LÝ - HOÁ Trường Trung Học Nguyễn Huệ - Tuy Hòa - Phú Yên


              Nhất tâm cầu nguyện hương linh
              TÂM GIẢNG - LÊ QUANG KHANH
                  VÃNG SANH CỰC LẠC


  Đồng cầu nguyện hương linh chị
      LÊ THỊ BÊ ( Chị cả của Thầy)
          TIÊU DIÊU TỊNH CẢNH


Oklahoma Jan 26.2024

Thầy Nẫu

No comments: