Wednesday, January 31, 2024

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TIỀN

 


 TẦM QUAN TRỌNG CỦA TIỀN

 

1. Tiền, không mua được quan hệ??? Nhưng tất cả các mối quan hệ đều cần đến tiền.

 

2. Tiền, không mua được hạnh phúc, nhưng chẳng có hạnh phúc nào mà không cần đến tiền.

 

3. Tiền, không quan trọng ??? nhưng tất cả những thứ quan trọng đều cần đến tiền.

 

4. Tiền, không mua được thời gian, nhưng tiết kiệm được thời gian. Người đi xe đạp, cố gắng thế nào đi nữa, cũng không nhanh bằng người ngồi phi cơ.

 

5. Tiền, Không có hạnh phúc nào duy trì được mãi nếu không có tiền.

 

6. Tiền, không mua được sức khỏe, nhưng mua được tất cả phương pháp chữa bệnh tốt nhất.

 

7. Tiền, không giải quyết được vấn đề, nhưng có thể gói gọn vấn đề 1 cách ngắn nhất có thể

 

8.Tiền, Nhà lá hay nhà lầu, quan trọng vui vẻ sống với nhau. Nhưng mà phong ba bão tố, lụt lội, sấm chớp mưa giăng, nhà lá luôn là kẻ bị gánh chịu.

 

9. Có tiền, chưa chắc hạnh phúc??? Nhưng cũng không ai nói không tiền sẽ hạnh phúc. Có tiền thì sẽ đảm bảo được cuộc sống khốn khó, hạnh phúc. Không tiền thì vừa khốn khó vừa không đảm bảo được hạnh phúc.

 

10. Tiền, cũng không có vai trò gì quan trọng. Chỉ là, có tiền có quyền lựa chọn cuộc sống.

 

11.Tiền, không mua được tình yêu, nhưng muốn có tình yêu thì phải có tiền. Không ai trên đời dũng cảm để bên nhau mà không có tiền. Hôn nhân đổ vỡ cũng chủ yếu xuất phát từ ”TIỀN".

 

12. Tiền, không mua được đam mê nhưng không ai làm việc vì đam mê mà không cần tiền.

No comments: